1. Anasayfa
  2. Fıkıh Materyal

Fıkıh Ders Notları


0

10. sınıf AiHL Fıkıh ders notları, fıkıh ders notu her üniteyi ayrı ayrı buradan indirebilirsiniz.

Fıkıh 1. Ünite Ders Notları

PDF İNDİRME LİNKİ : Fıkıh Fıkıh İlmi Ders Notları

Bu Ünitede Hangi Konular Var?
1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi
2. Fıkhın Konusu ve Kapsamı
3. Fıkıh ile Fıkıh Usulü İlişkisi
4. Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi
5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri
5.1. Tekliflerde Kolaylık
5.2. Helallerde Genişlik
5.3. Kamu Yararının Gözetilmesi
5.4. Adaletin Gözetilmesi

Fıkıh 2. Ünite Ders Notları

PDF İNDİRME LİNKİ : Fıkıh Fıkıh İlminin Doğuşu, Gelişmesi ve İctihad Ders Notları

Bu Ünitede Hangi Konular Var?
1. Fıkhın Başlangıç Dönemi ve İçtihat
1.1. Hz. Peygamber Dönemi
1.2. Sahabe Dönemi
1.3. Tâbiîn Dönemi
1.4. İçtihat
1.4.1. İçtihat ve İçtihadın Konusu
1.4.2. İçtihadın Şartları
1.4.3. İçtihadın Gerekliliği
2. Mezheplerin Oluşum Dönemi
2.1. Fıkıh Mezheplerinin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler
2.2. Fıkhi Mezhepler
2.2.1. Hanefi Mezhebi
2.2.2. Mâliki Mezhebi
2.2.3. Şâfii Mezhebi
2.2.4. Hanbeli Mezhebi
3. Fıkıh İlminde Mezhepler Sonrası Gelişmeler
3.1. Fıkhın Kanunlaştırılması
3.2. Fıkıh İlminde Yeni Gelişmeler

Fıkıh 3. Ünite Ders Notları

PDF İNDİRME LİNKİ : Fıkıh Fıkhi Hükümler ve Kaynakları Ders Notları

Bu Ünitede Hangi Konular Var?
1. Ehliyet
1.1. Ehliyetin Şartları
1.2. Ehliyeti Kısıtlayan Durumlar
2. Hüküm
2.1. Teklifî Hükümler: Ef’al-i Mükellefin
3. Azimet ve Ruhsat
4. Fıkhi Hükümlerin Delilleri
4.1. Asli Deliller
4.1.1. Kitap
4.1.2. Sünnet
4.2. Fer’i Deliller
4.2.1. İcma
4.2.2. Kıyas
4.2.3. Sahabe Kavli
4.2.4. İstihsan
4.2.5. Mesâlih-i Mürsele
4.2.6. Örf
4.2.7. Sedd-i Zerâî
4.2.8. İstishâb
4.2.9. Şer’u Men Kablena

Fıkıh 4. Ünite Ders Notları

PDF İNDİRME LİNKİ : Fıkıh İbadat Ders Notları

Bu Ünitede Hangi Konular Var?
1. Namaz
1.1. Ezan
1.2. Namazın Farziyeti ve Önemi
1.3. Namazla İlgili Hükümler
1.4. Namaz Çeşitleri
1.5. İmamet ve Cemaatle Namaz
2. Zekât
2.1. Zekâtın Farziyeti ve Önemi
2.2. Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler
3. Ramazan Ayı ve Oruç
3.1. Orucun Farziyeti ve Önemi
3.2. Oruçla İlgili Kavram ve Hükümler
3.3. Oruç Çeşitleri
4. Hac
4.1. Haccın Farziyeti ve Önemi
4.2. Hac ve Umreyle İlgili Kavram, Mekân ve Hükümler
5. Kurban
5.1. Kurbanın Vücubiyeti ve Önemi
5.2. Kurbanla İlgili Hükümler
6. Cihat
6.1. Cihadla İlgili Temel Kavram ve Hükümler
6.2. Mekkî ve Medenî Ayetlerde Cihat

Fıkıh 5. Ünite Ders Notları

PDF İNDİRME LİNKİ : Fıkıh Muamelat ve Ukubat Ders Notları

Bu Ünitede Hangi Konular Var?
1. Sosyal Hayat
1.1. Aile Hayatı ve Hükümleri
1.1.1. Nikâh
1.1.2. Boşanma
1.1.3. Miras
2. Ekonomik Hayat
2.1. Mülkiyet Hukuku
2.2. Helal Kazanç
2.3. Akitler
2.4. Karz
2.5. Sarf
2.6. Faiz
2.7. Borsa
2.8. Sigorta
2.9. Enflasyon
2.10. Hileli Satışlar
2.11. Karaborsacılık
2.12. Yapay Olarak Fiyatlarla Oynama
3. İslam Ceza Hukuku: Ukubat

 

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir