İHL Meslek Dersleri

İHO Yıllık Planlar 2021-2022

İmam Hatip Ortaokulu yıllık planları göre İmam Hatip Ortaokulu haftalık işlenen konu takibini ve buradan yapabilir, İmam Hatip Ortaokulu yıllık planlarını indirebilirsiniz.

Burada sizler için her dersi ayrı ayrı olacak şekilde hangi tarihler arasındaki haftada hangi konunun işleneceğini paylaşmaya çalışacağım.

İmam Hatip Ortaokulu Haftalık İşlenen Konular ve Kazanımlar

1- Haftalık işlenen konuları yazarken İzzet EKER hocamız tarafından hazırlanmış olan İmam Hatip Ortaokulu Yıllık Planları baz alınmıştır.
2- Her dersin yıllık planını o dersin başlığı altında en üst kısımda BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ yazısına tıklayarak Word formatında indirebilirsiniz.
3- Her ders için ilgili hafta işlenmesi gereken konu ve o konuya denk gelen kazanımı alt alta bulabilirsiniz.

GÜNCELLEMELER

11 Ekim – 15 Ekim haftası eklendi.
04 Ekim – 08 Ekim
 haftası eklendi.
27 Eylül – 01 Ekim
 haftası eklendi.
20 Eylül – 24 Eylül
haftası eklendi.
13 Eylül – 17 Eylül
 haftası eklendi.
06 Eylül – 10 Eylül haftası eklendi.

İHO HAFTALIK KONULAR


5. SINIF ARAPÇA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
3. KONU: Uzun Sesler
Uzatma Harfleri ( ا - و - ي )


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Kısa Sesler
Harekeler ( Üstün – Esre – Ötre )
التَّدْريبات ( Hareke Alıştırmalar)


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)
التَّدْريبات ( Harflerin Yazılışları Alıştırmalar)


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)
التَّدْريبات ( Harflerin Yazılışları Alıştırmalar)


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Harfler Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام)


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma


5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Allah (c.c.) Görür ve İşitir.
Kazanımlar
Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir
Kazanımlar
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Allah (c.c.) Yaradandır
Kazanımlar
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Allah (c.c.) Yaradandır
Kazanımlar
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Allah (c.c.) Vardır ve Birdir
Kazanımlar
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


5. SINIF KUR'AN-I KERİM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Kur’an’ın Mesajını Anlıyorum.
Kazanımlar
Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih kıssalarını temel özellikleriyle açıklar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Kur'an Sevgisi
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'e bağlanmanın sevgi ile mümkün olduğunu kavrar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Kurân-ı Kerim’i Niçin Okumalıyız?
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye istekli olur


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Kurân-ı Kerim’i Niçin Okumalıyız?
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye istekli olur


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim’i Öğreniyoruz
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve öğrenmenin önemini kavrar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim’i Öğreniyoruz
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve öğrenmenin önemini kavrar.


5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Dedesinin Sevgili Torunu
Kazanımlar
Peygamberimizin çocukluk yıllarını öne çıkan özellikleriyle değerlendirir.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Annesiyle Geçen Yıllar
Kazanımlar
Peygamberimizin çocukluk yıllarını öne çıkan özellikleriyle değerlendirir.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin İsimleri
Kazanımlar
Peygamberimizin soyunu ve ailesini tanır.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Doğumu
Kazanımlar
Peygamberimizin doğduğu sosyal çevreyi tanır.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Doğduğu Çevre
Kazanımlar
Peygamberimizin soyunu ve ailesini tanır.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


7. SINIF ARAPÇA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
3. KONU: Evde
من أين / إلى أين edatlarının kullanımı


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Oyun Alanında
1-10 Arası Sayma Sayıları
التَّدْريبات ( Alıştırmalar)


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
كتاب أحمد Muzaaf – Muzafun İleyh yapım ( İsim tamlaması )
التَّدْريبات ( Konu İle İlgili Alıştırmalar)


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
هذا ve هذه ( Bu ) zamirinin kullanımı


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
1. DERS: Okulda أنا، أنتَ، أنتِ، ىو، ىي ( Ben, sen, o) zamirlerinin kullanılışları


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma


6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
Kazanımlar
Vahyin gönderiliş amacını araştırır.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
Kazanımlar
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
Kazanımlar
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
Kazanımlar
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler
Kazanımlar
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


6. SINIF KUR'AN-I KERİM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Tecvid Nedir?
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'i güzel ve doğru okumanın tecvit bilgisiyle kazanılacağını kavrar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Tecvid Nedir?
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'i güzel ve doğru okumanın tecvit bilgisiyle kazanılacağını kavrar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Kur'an-ı Kerim’i Doğru ve Güzel Okumanın Önemi
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaya istekli olur.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Kur'an-ı Kerim’i Doğru ve Güzel Okumanın Önemi
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaya istekli olur.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumanın önemini kavrar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumanın önemini kavrar.


6. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Toplumsal Sorunlara Duyarlı ve Güvenilir Genç
Adaletli Hakem
Kazanımlar
Peygamberimizin gençlik dönemindeki erdemli davranışlarını kendi hayatında uygulamaya istekli olur.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Kötülüklerden Uzak Duran Genç
Kazanımlar
Peygamberimizin gençlik dönemindeki erdemli davranışlarını kendi hayatında uygulamaya istekli olur.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Gençlik Yılları
Kazanımlar
Peygamberimizin gençlik dönemindeki ahlaki özelliklerini kavrar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Gençlik Yılları
Kazanımlar
Peygamberimizin gençlik dönemindeki ahlaki özelliklerini kavrar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Çocukluk Yılları
Kazanımlar
Peygamberimizin çocukluk yıllarını ana hatlarıyla açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


6. SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
İmanın İnsana Kazandırdıkları
Kazanımlar
İmanın insana kazandırdığı özellikleri fark eder.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
İmanın İnsana Kazandırdıkları
Kazanımlar
İmanın insana kazandırdığı özellikleri fark eder.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet
Kazanımlar
Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile anlamlarını söyler.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet
Kazanımlar
Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile anlamlarını söyler.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
İman ve İslam
Kazanımlar
İman ve İslam kavramlarını açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


7. SINIF ARAPÇA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Diyalog Metni
Alıştırma Etkinlikleri


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Öğretmenim
Kelime ve Kavramlar
Etkinlikler


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Diyalog Metni
Alıştırma Etkinlikleri


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Etkinlikler


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
1. DERS: Mesleğin Ne? Kelime ve Kavramlar


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma


7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Ahiret Hayatının Aşamaları
Kazanımlar
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Dünya ve Ahiret Hayatı
Kazanımlar
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Melekler ve Özellikleri
Kazanımlar
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Melekler ve Özellikleri
Kazanımlar
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
Kazanımlar
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


7. SINIF KUR'AN-I KERİM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Hayat Kitabımız Kur’an
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'in insan hayatının bütün yönlerine ilişkin öğretisi bulunduğunu fark eder.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Hayat Kitabımız Kur’an
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'in insan hayatının bütün yönlerine ilişkin öğretisi bulunduğunu fark eder.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Kur'an-ı Kerim’in İslam Dinindeki Yeri
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'in İslam Dininin ana kaynağı olduğunu kavrar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Kur'an-ı Kerim’in İslam Dinindeki Yeri
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'in İslam Dininin ana kaynağı olduğunu kavrar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim’in İslam Dinindeki Yeri ve Önemi
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'in İslam Dininin ana kaynağı olduğunu kavrar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim’in İslam Dinindeki Yeri ve Önemi
Kazanımlar
Kur'an-ı Kerim'in İslam Dininin ana kaynağı olduğunu kavrar.


7. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Davetin Başlaması ve İlk Müslümanlar
Kazanımlar
Peygamberimizin İslam’a ilk davet sürecini açıklar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
İlk Vahiy
Kazanımlar
İlk vahyin gelişi ile Peygamberimizin yüklendiği sorumlulukları yorumlar


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Mekke Yılları
Kazanımlar
İlk vahyin gelişi ile Peygamberimizin yüklendiği sorumlulukları yorumlar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Mekke Yılları
Kazanımlar
İlk vahyin gelişi ile Peygamberimizin yüklendiği sorumlulukları yorumlar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları
Kazanımlar
Peygamberimizin nübüvvet öncesi hayatını ana hatlarıyla açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


7. SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Peygamberimize Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız
Kazanımlar
Peygamberimize karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmede istekli olur.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Peygamberimize Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız
Kazanımlar
Peygamberimize karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmede istekli olur.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Peygamberimize Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız
Kazanımlar
Peygamberimize karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmede istekli olur.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Allah’a (c.c.) Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız
Kazanımlar
Allah’a (c.c.) karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterir.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Allah’a (c.c.) Karşı Ahlaki Sorumluluklarımız
Kazanımlar
Allah’a (c.c.) karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterir.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


8. SINIF ARAPÇA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Diyalog Metni
Alıştırma Etkinlikleri


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Tiyatro
Kelime ve Kavramlar
Etkinlikler


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Diyalog Metni
Alıştırma Etkinlikleri


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Etkinlikler


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
1. DERS: Kulüpler Kelime ve Kavramlar


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma


8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Kaderle İlgili Kavramlar
Kazanımlar
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Kaderle İlgili Kavramlar
Kazanımlar
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
İnsanın İradesi ve Kader
Kazanımlar
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
İnsanın İradesi ve Kader
Kazanımlar
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kader ve Kaza İnancı
Kazanımlar
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


8. SINIF KUR'AN-I KERİM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Ahiret
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’in temel konularını kavrar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Risalet
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’in temel konularını kavrar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Tevhit
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’in temel konularını kavrar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Tevhit
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’in temel konularını kavrar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim’in Temel Konuları
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’in temel konularını kavrar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim’in Temel Konuları
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’in temel konularını kavrar.


8. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
Kazanımlar
Peygamberimizin Medine’de yaptığı toplumsal faaliyetleri kavrar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Medine Yılları
Kazanımlar
Peygamberimizin Medine’de yaptığı toplumsal faaliyetleri kavrar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Mekke Yılları ve Hicret
Kazanımlar
Peygamberimizin Mekke yıllarını ve Yesrib’e hicreti ana hatlarıyla açıklar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Mekke Yılları ve Hicret
Kazanımlar
Peygamberimizin Mekke yıllarını ve Yesrib’e hicreti ana hatlarıyla açıklar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Çocukluk ve Gençlik Yılları
Kazanımlar
Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarını ana hatlarıyla açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

  1. 4 hafta önce

    […] bulunan mesleki derslerin yıllık planlarını indirmek; haftalık konuları ve kazanımlarına İHO Haftalık Konular ve Kazanımlar‘dan […]

    Cevapla