İHL Meslek Dersleri

İHL Meslek Dersleri Yıllık Planlar 2021-2022

İHL Meslek Dersleri yıllık planları göre İHL Meslek Dersleri haftalık işlenen konu takibini ve buradan yapabilir, İHL Meslek Dersleri yıllık planlarını indirebilirsiniz.

Burada sizler için her dersi ayrı ayrı olacak şekilde hangi tarihler arasındaki haftada hangi konunun işleneceğini paylaşmaya çalışacağım.

İHL Meslek Dersleri Haftalık İşlenen Konular ve Kazanımlar

1- Haftalık işlenen konuları yazarken İzzet EKER hocamız tarafından hazırlanmış olan İHL Meslek Dersleri Yıllık Planları baz alınmıştır.
2- Her dersin yıllık planını o dersin başlığı altında en üst kısımda BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ yazısına tıklayarak Word formatında indirebilirsiniz.
3- Her ders için ilgili hafta işlenmesi gereken konu ve o konuya denk gelen kazanımı alt alta bulabilirsiniz.

Buradaki düzene göre İHL Meslek Dersleri Haftalık Ders Notları‘nı hazırlıyorum.

İmam Hatip Ortaokullarında bulunan mesleki derslerin yıllık planlarını indirmek; haftalık konuları ve kazanımlarına İHO Haftalık Konular ve Kazanımlar‘dan ulaşabilirsiniz.

Hepinize kolay gelsin.

BU HAFTA HANGİ DERS HANGİ ÜNİTEDE?

Bu bölümde hangi dersin hangi ünitede olduğunu takip edebilirsiniz.

04 Ekim – 08 Ekim Haftası

9. Sınıf Arapça – 1. Tema
9. Sınıf Temel Dini Bilgiler – 1. Ünite
10. Sınıf Arapça – 1. Tema
10. Sınıf Fıkıh – 1. Ünite
10. Sınıf Hadis – 1. Ünite,
10. Sınıf Osmanlı Türkçesi – 1. Ünite
10. Sınıf Siyer – 1. Ünite
11. Sınıf Akaid – 1. Ünite
11. Sınıf Hitabet – 1. Ünite
11. Sınıf Mesleki Arapça – 1. Tema
11. Sınıf Tefsir – 1. Ünite
12. Sınıf Dinler Tarihi – 1. Ünite
12. Sınıf İslam Kültür ve Medeniyeti – 1. Ünite
12. Sınıf Kelam – 1. Ünite
12. Sınıf Mesleki Arapça – 1. Tema

GÜNCELLEMELER

11 Ekim – 15 Ekim haftası eklendi.
04 Ekim – 08 Ekim
 haftası eklendi.
27 Eylül – 01 Ekim
 haftası eklendi.
20 Eylül – 24 Eylül
haftası eklendi.
13 Eylül – 17 Eylül
 haftası eklendi.
06 Eylül – 10 Eylül haftası eklendi.

İHL MESLEK DERSLERİ HAFTALIK KONULAR


9. SINIF ARAPÇA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Soru isimleri (ماذا) (أین) (كم) (في أيّ)
Sıra Sayıları (1 ve 2.)
İsim Tamlaması
تحت / أمام / خلف / بجانب / في یساري / في یمیني


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
نتعرف على مدرستنا
İkil Zamirler
İkil Muzari Fiiller ve Olumsuzları
İkil Zamirle Soru


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Basit Muzari Fiiller ve (لا) Olumsuzu
(ھل), (أ) ve (متى) Soruları
بعد قلیل – قبل قلیل / بعد الظھّر – قبل الظھّرZaman zarfı
Tekil Mazi Fiil , Basit Emir


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Marife-Nekre, İşaret isimleri (هذا هذه ذالك تلك)
Marife-Nekre, İşaret isimleri (هذا هذه ذالك تلك)
قریب من / بعید عن
قریب من / بعید عن


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
اليوم الاول
Nispet yası (Uyruğunu söyleme)
Müzekker-Müennes
Müzekker-Müennes


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı Hakkında Bilgi Verme
Ders Müfredatı Hakkında Bilgi Verme
اليوم الاول
Nispet yası (Uyruğunu söyleme)


9. SINIF KUR'AN-I KERİM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
İnce ve Kalın Sesli Harfler
“Rabbi Yessir” Duası ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Harfleri harekelerine ve med durumlarına göre seslendirir.
Duaları doğru bir şekilde okur ve ezberler.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Harflerin Mahreçleri (Cüz)
Salatü Selam ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Harfleri mahreçlerine uygun olarak telaffuz eder.
Duaları doğru bir şekilde okur ve ezberler.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Harflerin Yazılışları (Başta, Ortada, Sonda) (Cüz)
Tekbir ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Harflerin kelime içindeki yazılış biçimlerini tanır.
Duaları doğru bir şekilde okur ve ezberler.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Harfler ve Özellikleri (Cüz)
Harfler ve İsimleri (Cüz)
Eûzü Besmele ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Harflerin isimlerini söyler.
Duaları doğru bir şekilde okur ve ezberler.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kuran’ı Doğru ve Güzel Okumanın Önemi (Cüz)
Kelime-i Tevhit, Kelime-i Şehadet ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Kur’an’ı doğru ve güzel okumanın önemini kavrar.
Duaları doğru bir şekilde okur ve ezberler.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Öğrencilerle tanışma
Ders müfredatı hakkında bilgi verme
Kazanım
Öğrencilerle tanışmak ve ders müfredatı hakkında bilgi vermek


9. SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Kitaplara İman
Peygamberlere İman
Kazanımlar
İman esaslarını ayet ve hadislerle temellendirir.
İman esaslarını bütüncül bir şekilde kavrar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
İman Esasları
Allah’a İman
Meleklere İman
Kazanımlar
İslam’ın temel iman esaslarını açıklar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
İmanın Söz ile İfade Edilmesi
Kelime-i Tevhid
Kelime-i Şehadet
Kazanımlar
3. İman ile ilgili kavramları açıklar.
Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti açıklar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
İmanla İlgili Kavramlar
Kazanımlar
Din kavramını tanımlar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
İnsan ve Din
Kazanımlar
İnsanın yaratılış amacını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanım
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


10. SINIF ARAPÇA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
(عدد المسلمین في ... أكثر من ... / أقلّ من ...) Yapısı
(كان المسلمون یشتھرون ب...) (كلّ المسلمون والمسلمات...) Kane Yapısı (Çoğul)
(أحد عشر بلدًا / اثنا عشر عَلمًا / اثنتا عشرة دولة) 11 ve 12 sayıları
(أغلبیةّ / عدد السكّان في ... / المواطن التركيّ ...) (الدّول المجاورة / الأخوّ ة بین .../ التعّاون مع- بین ...) Kelimeleri


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
العالمَ الإسْلامِيّ
(تولىّ الخلافة.../ الحكم...) Kalıbı (كان ... یتشابھ ب ... / كانت ... تختلف عن ...) Kane Yapısı (تختلف عن... / یتشابھ ب... / یتكوّن من... / اشترك في...) Yapısı


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
(ما جنسیتّك؟ /... ھم/ ...ھنّ) Kalıbı
(اشتھرتْ ب... / تشتھر ب...) Kalıbı
(بماذا اشتھرتْ ...؟ / بجمال طبیعتھا) Kalıbı
( مساحة / منطقة / مضیق... / خلیج / جزیرة - الدّول الصّناعیة / الناّمیة) Kelimeleri


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular

(شمال/ جنوب / شرق/ غرب) Yönler, (بلد – بلاد / علم – أعلام / بحر – بحار / قارّة – قارات / عاصمة – عواصم) Kelimeleri (شمال/ جنوب / شرق/ غرب) Yönler, (بلد – بلاد / علم – أعلام / بحر – بحار / قارّة – قارات / عاصمة – عواصم) Kelimeleri (عاصمة تركیا) (لون العَلم أحمر / أزرق) Kalıpları (عاصمة تركیا) (لون العَلم أحمر / أزرق) Kalıpları


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
(أین تقع...؟ – تقع في... / تمتدّ / یوجد) Kalıbı, ( مضیق / بسفور - قارّة آسیا – قارّة أورباّ) Kelimeleri (أین تقع...؟ – تقع في... / تمتدّ / یوجد) Kalıbı, ( مضیق / بسفور - قارّة آسیا – قارّة أورباّ) Kelimeleri (أین تقع...؟ – تقع في... / تمتدّ / یوجد) Kalıbı, ( مضیق / بسفور - قارّة آسیا – قارّة أورباّ) Kelimeleri (أین تقع...؟ – تقع في... / تمتدّ / یوجد) Kalıbı, ( مضیق / بسفور - قارّة آسیا – قارّة أورباّ) Kelimeleri


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı Hakkında Bilgi Verme Ders Müfredatı Hakkında Bilgi Verme البلِاد والقارّات البلِاد والقارّات


10. SINIF FIKIH YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Fıkıh İlminin Temel İlkeleri
Tekliflerde Kolaylık
Helallerde Genişlik
Kazanımlar
Fıkıh ilminin temel ilkelerini örneklerle açıklar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi
Kazanımlar
Fıkıh ilminin diğer bilimlerle ilişkisini kurar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Fıkıh İle Fıkıh Usulü İlişkisi
Kazanımlar
Fıkıh ile fıkıh usulü ilişkisini temellendirir.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Fıkhın Konusu ve Kapsamı
Kazanımlar
Fıkhın konusunu ve kapsamını açıklar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi
Kazanımlar
Fıkıh ilminin tanımını, amacını ve önemini açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanım
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


10. SINIF HADİS YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Rivayet-Râvi
Sened-İsnad
Metin
Kazanımlar
Hadis ve sünnet arasındaki farkı ayırt eder.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Hadis İlminin Temel Kavramları
Hadis
Sünnet
Kazanımlar
Hadis ilmindeki temel kavramların, hadisleri anlamadaki önemini fark eder.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi
Kazanımlar
Hadis ilminin diğer İslami ilimlerle ilişkisini yorumlar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi
Kazanımlar
Hadis ilminin diğer İslami ilimlerle ilişkisini yorumlar


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Hadis İlminin Konusu ve Önemi
Kazanımlar
Hadis ilminin konusunu ve önemini açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanım
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


10. SINIF KUR'AN-I KERİM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Harflerin Med Harflerine Göre Okunuşu (Tecvid)
En’âm Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
İnşirah Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Harfleri fonetiğine uygun olarak med harfleri ile okur.
Yüzünden okunacak sureleri harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Harflerin Şeddeli Okunuşu (Tecvid)
En’âm Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
İnşirah Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Harfleri fonetiğine uygun olarak şeddeli olarak okur.
Yüzünden okunacak sureleri harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Harflerin Cezimli Okunuşu (Tecvid)
En’âm Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Duhâ Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Harfleri fonetiğine uygun olarak cezimli olarak okur.
Yüzünden okunacak sureleri harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Harflerin Mahreçlerinden Telaffuzu (Tecvid)
Harflerin Harekeler (Üstün, Esre, Ötre) ile Okunuşu
En’âm Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Duhâ Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar

Harfleri fonetiğine uygun olarak üstün, esre ve ötre ile telaffuz eder.
Yüzünden okunacak sureleri harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Kur’an’dan hareketle doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranış edinmesi gerektiğini fark eder.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD
En’âm Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Kur’an’ı Anlayarak Okumanın Amacı (Ezber)
Doğru Bilgi
Doğru İnanç
Doğru Davranış (Ezber)
Kazanımlar
Harfleri fonetiğine uygun olarak üstün, esre ve ötre ile telaffuz eder.
Yüzünden okunacak sureleri harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Kur’an’ı anlayarak okumanın önemini kavrar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Öğrencilerle tanışma
Ders müfredatı hakkında bilgi verme
Kazanım
Öğrencilerle tanışmak ve ders müfredatı hakkında bilgi vermek


10. SINIF OSMANLI TÜRKÇESİ YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Osmanlı Türkçesinin Günümüzdeki Yeri
Kazanımlar
Osmanlı Türkçesi ile ortaya konulmuş kültür varlıklarına örnekler verir.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Niçin Osmanlı Türkçesi Öğreniyoruz?
Kazanımlar
Osmanlı Türkçesini öğrenmenin gerekliliğini açıklar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Osmanlı Türkçesi ve Türkçe
Kazanımlar
Türkçe-Osmanlı Türkçesi ilişkisini açıklar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Osmanlı Türkçesi ve Türkçe
Kazanımlar
Türkçe-Osmanlı Türkçesi ilişkisini açıklar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Osmanlı Türkçesi'ni tanıyalım.
Kazanımlar
Türkçe-Osmanlı Türkçesi ilişkisini açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanım
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


10. SINIF SİYER YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
İslamiyet Öncesi Hicaz
Mekke
Taif
Yesrib
Kazanımlar
İslamiyet öncesi Hicaz’ın tarihi, dinî, sosyal ve kültürel hayatını tanır.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Sosyal Hayat
Kültürel Hayat
Kazanımlar
Cahiliye kavramını ve cahiliye zihniyetinin genel özelliklerini açıklar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
Dinî Hayat
Siyasi Hayat
Kazanımlar
İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın coğrafi, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve dinî özelliklerini tanır.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları
Kazanımlar
Peygamberimizi tanımada Siyer ilminin temel kaynaklarını ve kavramlarını tanımanın önemini fark eder.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi
Kazanımlar
İslam’ı anlamada Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemini kavrar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanım
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


11. SINIF AKAİD YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
İslam Akaidinin Kaynakları
Kazanımlar
İslam akaidinin kaynaklarını açıklar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
İslam Akaidinin Temel Özellikleri
Kazanımlar
İslam akaidinin temel özelliklerini kavrar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Akaidin Tanımı, Konusu ve Amacı
Kazanımlar
Akaid ilminin tanımını, konusunu ve amacını açıklar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Dinin Kaynağı
Kazanımlar
Dinin kaynağını ayet ve hadislerle temellendirir.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Dinin Kaynağı
Kazanımlar
Dinin kaynağını ayet ve hadislerle temellendirir.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanım
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


11. SINIF HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Din Hizmetlerini Zorlaştıran Sorunlar
Din Hizmetlerinde Hedef Kitle
Kazanımlar
Din hizmetlerini yerine getirirken karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
Din hizmetlerinde hedef kitlenin özelliklerini tanımanın önemini fark eder.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Müezzinlik ve Uygulaması
Kur’an Kursu Öğreticiliği ve Uygulaması
Kazanımlar
Din hizmeti uygulamalarının toplumsal işlevini ve manevi değerini fark eder.
Cami içi ve dışı din hizmetlerini uygular.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Din Hizmetlerinde Görevler
Müftülük ve Vaizlik
İmam Hatiplik ve Uygulaması
Kazanımlar
Din hizmeti uygulamalarının gerektirdiği kişisel, mesleki ve toplumsal özelliklere sahip olmaya özen gösterir.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Din Görevlisinin Nitelikleri
Kazanımlar
Din görevlisinin sahip olması gereken nitelikleri kavrar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Din Hizmetleri
İrşad, Tebliğ ve Davette Genel İlkeler
Kazanımlar
Din hizmetlerindeki temel kavramları açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


11. SINIF KUR'AN-I KERİM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Hud Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Mülk Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Yüzünden okunacak sureleri, harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Hud Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Mülk Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Yüzünden okunan bölümlerin anlamlarını Kur’an- ı Kerim mealinden okuyarak içeriğini ana hatları ile bilir.
Ezberlenecek ayet ve sureleri ana hatları ile tanır.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Yunus Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Hücurât Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Kur’an’ı doğru ve seri okumaya istekli olur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri toplum önünde ezberden okur.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Yunus Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Hücurât Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Surelerdeki tecvid kurallarını gösterir.
Ezberlenecek ayet ve sureleri tecvid kurallarına uygun olarak ezbere okur.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Yunus Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Hücurât Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Yüzünden okunacak sureleri, harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Öğrencilerle tanışma Ders müfredatı hakkında bilgi verme
Kazanımlar
Öğrencilerle tanışmak ve ders müfredatı hakkında bilgi vermek


11. SINIF MESLEKİ ARAPÇA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
T1_D2-Alıştırmalar
T1_D3-İman bakımından insanların durumları - Kelimeler ve Kavramlar
T1_D3-Okuma Parçası: İman bakımından insanların durumları


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
T1_D2-Okuma Parçası: İmanın hakikati
T1_D2-Dilbilgisi: Mazi Fiil Özellikleri ve Çekimi
T1_D2-Dilbilgisi: Mazi Fiil Özellikleri ve Çekimi


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
T1_D1-Alıştırmalar
T1_D1-Alıştırmalar
T1_D2-İmanın Hakikat - Kelimeler ve Kavramlar


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular

T1_D1-Dilbilgisi: Fiil ve Çeşitleri (Mazi -Muzari-Emir)
T1_D1-Dilbilgisi: Fiil ve Çeşitleri (Mazi -Muzari-Emir)
T1_D1-Dilbilgisi: Fiil ve Çeşitleri (Mazi -Muzari-Emir)


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
T1_D1-İslam ve İman - Kelimeler ve Kavramlar
T1_D1-Okuma Parçası: İslam ve İman
T1_D1-Okuma Parçası: İslam ve İman


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Öğrencilerle tanışma
Ders müfredatı hakkında bilgi verme
Ders müfredatı hakkında bilgi verme


11. SINIF TEFSİR YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Tefsirden Tefekküre
Fatiha Suresi ve Tefsiri
Bakara Suresi 1-5. Ayetler ve Tefsiri
Alak Suresi 1-5. Ayetler ve Tefsiri
Kazanımlar
Fatiha suresinden ilke ve değerler çıkarır.
Bakara suresi 1-5. ayetleri yorumlar.
Alâk suresi 1-5. ayetleri yorumlar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Vahyin Yazılması ve Korunması
Kazanımlar
Vahyin yazılması, korunması ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Vahyin Geliş Süreci
Kazanımlar
Vahyin geliş sürecini açıklar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Kur’an- ı Kerim’in Nüzul Ortamı
Kazanımlar
Kur’an’ın vahyedildiği ortamın özelliklerini yorumlar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kur’an-ı Kerim ve Gönderiliş Amacı
Kazanımlar
Kur’an-ı Kerim’in isimlerini açıklar.
Kur’an’ın gönderiliş amacını kavrar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


12. SINIF DİNLER TARİHİ YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi
Dinlerin Coğrafi Dağılımı
Kazanımlar
Dinler hakkında bilgi sahibi olmanın İslam’ı anlamadaki rolünü fark eder..
Dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeleri açıklar.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Dinler Tarihinin Temel Kaynakları
Kazanımlar
Dinler tarihinin temel kaynaklarını tanır.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
Dinler Tarihinin Tanımı, Konusu ve Metodu
Kazanımlar
Dinin insan hayatı açısından önemini fark eder.
Dinler tarihinin tanımını, konusunu ve metodunu kavrar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Kurumsal Bir Yapı Olarak Din
Kazanımlar
Dini, özünü oluşturan unsurlar bakımından açıklar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Dinin Tanımı
Kazanımlar
Dinin tanımı ile ilgili farklı görüşleri karşılaştırır.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


12. SINIF İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Kur'an ve Sünnet
Beş Duyu (Havass-ı Selime)
Kazanımlar
Hz. Muhammed'in İslam kültür ve medeniyetindeki yerini fark eder.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Akl-ı Selim
Kazanımlar
Peygamberlerin İslam kültür ve medeniyetinin öncüleri olduğunu açıklar.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
İslam Kültür ve Medeniyetinin Kaynakları
Kazanımlar
Peygamberlerin İslam kültür ve medeniyetinin öncüleri olduğunu açıklar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi
Kazanımlar
Peygamberlerin İslam kültür ve medeniyetinin öncüleri olduğunu açıklar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kültür ve Medeniyet Kavramları
Kazanımlar
Kültür ve medeniyet kavramlarını açıklar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


12. SINIF KELAM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Kelam İlminin İslami İlimlerle İlişkisi
Kazanımlar
Kelam ilminin İslami ilimlerle ilişkisini değerlendirir.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Kelam İlminin İslami İlimlerle İlişkisi
Kazanımlar
Kelam ilminin İslami ilimlerle ilişkisini değerlendirir.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi
Kazanımlar
Kelam ilminin doğuşunu ve gelişimini açıklar.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı
Kazanımlar
Kelam ilminin tanımını, konusunu, önemini ve amacını kavrar.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Kelam İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı
Kazanımlar
Kelam ilminin tanımını, konusunu, önemini ve amacını kavrar.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Ders Müfredatı hakkında bilgi verme ve öğrencilerle tanışma
Kazanımlar
Öğrencilere yıl içerisinde hangi bilgilerin verileceği, hangi ünitelerin işleneceğine dair ön bilgilendirme yapılması


12. SINIF KUR'AN-I KERİM YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
Tâ-Hâ Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Cuma Suresi (9-11) Ayetler ve Anlamları (Ezber)
Kazanımlar
Yüzünden okunacak sureleri, harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
Tâ-Hâ Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Saf Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Yüzünden okunan bölümlerin anlamlarını Kur’an- ı Kerim mealinden okuyarak içeriğini ana hatları ile bilir.
Ezberlenecek ayet ve sureleri ana hatları ile tanır.


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
Meryem Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Saf Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Kur’an’ı doğru ve seri okumaya istekli olur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri toplum önünde ezberden okur.


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
Meryem Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Saf Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Surelerdeki tecvid kurallarını gösterir.
Ezberlenecek ayet ve sureleri tecvid kurallarına uygun olarak ezbere okur.


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
Meryem Suresi ve Anlamı (Yüzünden Okuma)
Saf Suresi ve Anlamı (Ezber)
Kazanımlar
Yüzünden okunacak sureleri, harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına göre okur.
Ezberlenecek ayet ve sureleri yüzünden tecvid kurallarına uygun olarak okur.


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Öğrencilerle tanışma, Ders müfredatı hakkında bilgi verme
Kazanımlar
Öğrencilerle tanışmak ve ders müfredatı hakkında bilgi vermek


12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA YILLIK PLANI İNDİR


11.10.21 - 15.10.21 Haftası
Konular
T1_D2- Alıştırmalar
T1_D3- Peygamberlik- Kelimeler ve Kavramlar
T1_D3- Okuma Parçası: Peygamberlik


04.10.21 - 08.10.21 Haftası
Konular
T1_D2- Okuma Parçası: İlahiyyat
T1_D2- Okuma Parçası: İlahiyyat
T1_D2- Dilbilgisi: Sahih Fiil ve Çeşitleri


27.09.21 - 01.10.21 Haftası
Konular
T1_D2- İlahiyat- Kelimeler ve Kavramlar
T1_D2- İlahiyat- Kelimeler ve Kavramlar
T1_D2- İlahiyat- Kelimeler ve Kavramlar


20.09.21 - 24.09.21 Haftası
Konular
T1_D1- Dilbilgisi: Sahih ve Mutel Fiil
T1_D1- Alıştırmalar
T1_D1- Alıştırmalar


13.09.21 - 17.09.21 Haftası
Konular
T1_D1- İslam İnanç Esaslarına Giriş- Kelimeler ve Kavramlar
T1_D1- Okuma Parçası: İslam İnanç Esaslarına Giriş
T1_D1- Okuma Parçası: İslam İnanç Esaslarına Giriş


06.09.21 - 10.09.21 Haftası
Konular
Öğrencilerle tanışma
Ders müfredatı hakkında bilgi verme
Ders müfredatı hakkında bilgi verme

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

36 Yorum

 1. 1 sene önce

  […] İHL Meslek Dersleri Haftalık İşlenen Konular‘a tıklayarak ulaşabilirsiniz. […]

 2. 1 sene önce

  Elinize sağlık Hocam.

 3. 12 ay önce

  Teşekkürler sayın hocam

 4. 12 ay önce

  Ellerinize sağlık değerli Hocam. Allah cc razı olsun.

 5. 10 ay önce

  Allah razı olsun hocam. Notlarınız çok iyi.

 6. 10 ay önce

  Teşekkürler Abdulkerim hocam.Çalışmalarınızdan çok faydalanıyorum Allah razı olsun

 7. 10 ay önce

  Ellerinize, emeğinize sağlık Abdülkerim hocam.

 8. 10 ay önce

  defterlere yıllık planları buradan bakıp yazıyorum. sağolun.

 9. 10 ay önce

  hocam dosyalar neden açılmıyor

  • Abdulkerim BAKIR
   Yönetici 10 ay önce

   hocam yıllık planlar indirebiliyor şimdi kontrol ettim. ama telefonda indirmeye denesiyseniz inmez.

 10. 10 ay önce

  tebrikler hocam yıllık plana farklı bir düzen getirmişsiniz.

 11. 10 ay önce

  çok sağolun.

 12. 10 ay önce

  Allah razı olsun sizden. çok faydalanıyoruz.

 13. 10 ay önce

  gerçekten özenerek hazırlamışsınız. tebrikler.

 14. 10 ay önce

  çok faydalı oluyorlar. devamı gelecek değil mi?

 15. 10 ay önce

  emeğinize sağlık.

 16. 10 ay önce

  Allah razı olsun hocam. çok faydalı olmuş.

 17. 10 ay önce

  emekleriniz için teşekkür ederim hocam

 18. 10 ay önce

  Allah razı olsun hocam. çok faydalı oluyor.

 19. 10 ay önce

  hocam çok sağolun. çok faydalı oluyor.

 20. 10 ay önce

  tebrikler.

 21. 10 ay önce

  hocam, inşallah sene sonuna kadar devam edersiniz. çok faydalı oluyor.

  • Abdulkerim BAKIR
   Yönetici 10 ay önce

   inşallah sene sonuna kadar devam ettireceğim hocam

 22. 10 ay önce

  hocam, derslerdeki konuları buradan takip ediyorum. teşekkürler.

 23. 10 ay önce

  çok faydalı bir bölüm olmuş. bu sayede rahatça sınıf defterlerini doldurabiliyorum.

 24. 10 ay önce

  hocamızın işleyeceği konuları buradan takip ediyorum. teşekkür ederim öğretmenim.

 25. 10 ay önce

  hocam emeğinize sağlık. çok faydalı oluyor bu bölüm

 26. 10 ay önce

  Nereden indiriyorsunuz arkadaşlar ders dökümanlarını

  • Abdulkerim BAKIR
   Yönetici 10 ay önce

   Hocam bu sayfada haftalık ders konularını bulabilirsiniz. sayfada Ders Notları’nın olduğu bir sayfa var. oradan da istediğiniz dersin ders notunu indirebilirsiniz.

 27. 7 ay önce

  Selamün aleyküm hocam ellerinize emeğinize sağlık. Paylaşımlarınızdan ziyadesiyle faydalanıyoruz. Allah razı olsun. Tefsir dersinden son iki haftanın eklemesini ne zaman yükleyeceksiniz.

  • Abdulkerim BAKIR
   Yönetici 7 ay önce

   Hocam her haftanın ders notlarını o haftanın pazar günü ekliyorum bir aksilik olmazsa.

 28. 4 ay önce

  11. Sınıf arapça tercümelerini de yaparsanız çok mutlu oluruz. Allah razı olsun emeğinize sağlık

  • Abdulkerim BAKIR
   Yönetici 4 ay önce

   Hocam, diğer derslerden Arapça’ya pek vakit kalmıyor. Ama seneye inşallah böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorum.

 29. 4 ay önce

  Saygıdeğer meslektaşım,çalışmalarınızdan epey müstefid olduk.Rabbim emeklerinizin karşılığını Cennet olarak lütfetsin inşallah.Teşekkürler…

 30. 4 hafta önce

  Teşekkür ederim Hocam. Elimizde yıllık plan fotokopisi olmasa bile buradan bakarak ders defterini doldurabiliyor, dersi işleyebiliyorum. Allah cc razı olsun.

  Cevapla
  • Abdulkerim BAKIR
   Yönetici 4 hafta önce

   hem bu kolaylık için hem de siteyi takip eden öğrencilerin hangi hafta hangi konuya çalışmaları gerektiğini takip etmeleri için kazanımlardan önce konuları ekliyorum hocam. Rabbim hepimizden razı olsun.